רותם שריד

סוסוני ים

טכניקה: עפרונות צבעוניים על נייר, 150x300 ס"מ

בשלוש השנים האחרונות אני עוסקת באומנות להט"בקית, ובשנתיים האחרונות אני מעמיקה את מחקרי עם טרנסג'נדרים. 

בעבודה ארבעה ציורים השאובים מדימויים אמיתיים של גברים טרנסג'נדרים שבחרו לעשות שימוש ביכולת הפוריות של גופם, והחליטו לשאת הריון ולהביא ילדים לעולם

אותם טרנסג'נדרים מקיימים חיי משפחה עם בני ובנות זוגם ועם ילדיהם מבטן ומלידה.

לאינסטגרם

מנחה: נטע ליבר שיפר