עביר עודה

אָחְסַן – לטרינג ערבי-עברי

טכניקה: דפוס, חומרים משתנים.

אחסן הוא פרויקט אוטופי העוסק בשפה. 

במדינה שלנו חיים ערבים ויהודים יחד, והשפה היא אבן היסוד לחיזוק הקשרים ביניהם, המפתח להתגבר על זרות וליצור שיח. לראייתי, אנחנו שני עמים החיים יחד במרחב משותף ובמדינה אחת, אבל עדיין אין בינינו חיבור שלם, אם זה במקום המחיה ואם בחלוקה הדי ברורה של מרחב ומשאבים, ואפילו בפרטים הקטנים שמשמשים את שני העמים, לדוגמא בתמרורים ובשלטי החוצות ששונים בין מרחב למרחב. אם כי אפשר אולי למצוא נחמה ותקווה בשימוש במילות סלנג שחדרו לתוך השפה העברית מתוך הערבית.

הפרויקט מציג שפה כתובה חדשה, המשלבת בין ערבית לעברית. באמצעות יצירת לטרינג עברי-ערבי ברוח בין-לאומית, עדכנית, גלובלית ופוסט-מודרנית, הפרויקט מעמיק בסוגיית שילובן והצבתן של האותיות העבריות מול האותיות הערביות בלי כל פער היררכי. המטרה היא ליצור מערכת אותיות שמתקבלת בבהירות אצל כל המשתמשים ומאפשרת להם להתנסות מעשית בבניית רב-תרבותיות.

אני מאמינה שלשפה יש השפעה עצומה על המציאות שלנו. כל עוד אין שיח דו-לשוני, וכל עוד אנשים אינם יודעים איך לדבר בשפת האם של העם האחר – השותפות לא תהיה שלמה. הפרויקט מטמיע את הערבית בעברית בדרך רדיקלית יותר, במטרה לצמצם את הפער בין התרבויות.

כל אחד יכול לבחור את השפה שהוא דובר, אבל מקבל אפשרות ללמוד את השפה האחרת ולהעשיר את לשונו בביטויים ובצירופי מילים חדשים ושימושיים.

המילה אחסן, כשמו של הפרויקט, מייצגת דוגמה טובה לסלנג בעברית שמקורו בערבית, ופירושו "עדיף" או "יותר טוב" – בשאיפה לשותפות אחסן בין שני העמים לעתיד לבוא.

أحسن، , for our local culture, אמן

תודה ל:

דניאל גרומר – המעצב של פונט אברהם – פונט ערבי עברי

מרכז Alkhattat ללימוד השפה הערבית

מתוך אתר Good Design:

מנחה: אנקטי אשכנזי