טל חמצני ולירון יובל

אשת חול

טכניקה: וידאו, 02:28 דקות

״בשירים שלי כבר למדתי שאני יכולה לכתוב בחושך״ מתוך השיר ממשלת לילה מאת: עדי קיסר

עבודת הוידאו ״אשת חול״ היא מכלול רגעים מתוך חייה האישיים של איבט חמצני. 

דמותה משמשת מיקרוקוסמוס לתרבות ולחברה הישראלית בכללותה, ונוגעת בנושאים מרכזיים הקשורים בתולדות המדינה, ובהם השואה, עליה וקשיי קליטה, פינוי תושבים מבתיהם, מזרחיות,זכויות האישה, ואלימות משטרתית. 
הוידאו מורכב מהמתח בין סיפור מהעבר הרחוק לבין הרלוונטיות שלו לימינו; מתח זה נוצר על ידי דימויים המעוצבים צלליות ושילובם יחד עם הקראת טקסט המבוסס על תפילת השכבה מתוך טקס אזכרה

מנחה: ורד ניסים