דנה קרסיק

M-UNITY

טכניקה: שמן על בד

M-unity  

Me– אני

Unity– אחדות

שם העבודה מורכב משלוש מילים: אני – תחושותיי וחוויותיי האישיות; אחדוּת – מורכבות ההשתייכות למשפחה, לחברה, לתרבות וללאום; חסינות – כלפי אשליית ההשתייכות והחופש.

הרעיון נבע מתוך רצון להביע את ממד הזמן וניסיון להמחישו באמצעות הציור. מדיום הציור הוא עבורי מרחב שאליו אני נשאבת כדי להתמודד באופן בלתי אמצעי עם שאלות הנוגעות בקיום האישי ובקשר עם החברה המזינה קיום זה. בארבע שנותיי בסמינר הקיבוצים, הלימודים הפנו את צומת לבי לשינויים הרבים שחוויתי מבחינה נפשית. חלק מהשקפות העולם הקודמות שהחזקתי בהן הופרכו, חלקן חודדו, רכשתי השקפות חדשות לגמרי ואפשרתי לעצמי לעסוק בקונפליקטים הפנימיים שלי דרך הציור.

הבשר, כדימוי מרכזי בעבודה שלי, הוא ממנטו מורי – שפירושו: זכור את המוות – עדות להיותם של החיים בני חלוף, ולתוצאה הטרגית של הגורל האנושי האינדיבידואלי. הבשר מקשר אותי אל מגוון אמנים בתקופות שונות בתולדות האמנות שעסקו  בו כחומר, כמודל וכתמצית הרגש בציור. הבשר ליווה אותי בתהליך היצירתי גם בעבודותיי המוקדמות, ובאמצעותו עסקתי בחשיפה ובערעור על מונחי אסתטיקה ויופי. בפרויקט הגמר, הגעתי לדימוי שמזקק את חיפושיי והתמודדותי עם טראומות, עם מוצא, עם אלימות – כל אלה נמצאים בקוביית הבשר ובהפרשות המיצים שלה. צורת הקובייה וגבולותיה החדים מתייחסים למשטור ולדיכוי, להתאמה ולליטוש. עקבות הדם ומיצי הבשר המצוירים בנפרד ומנותקים ממקורם זורים אור על מה שנותר, על השרידים הבלתי ניתנים לשליטה, על הדימום והבזוי. ביחסים שבין העבודות נראה כיצד הבזוי והמאיים, קוביית בשר טרי, הופכת לכתמים כמעט מופשטים אשר, מצִדם, מופיעים ומגיחים בחלל כעדות וכזיכרון של אלימות נחבאת, אילמת, אסתטית.

מנחה: נטע ליבר שפר